Kwadratura koła to jeden z najstarszych i najtrudniejszych problemów matematycznych, który polega na znalezieniu sposobu, jak skonstruować kwadrat o takim samym polu jak dane koło, używając tylko cyrkla i linijki bez podziałki. Problem ten został sformułowany przez starożytnych Greków, którzy interesowali się geometrią i liczbami niewymiernymi. Przez wiele wieków matematycy próbowali rozwiązać ten problem, ale bezskutecznie. Dopiero w XIX wieku udowodniono, że kwadratura koła jest niemożliwa, ponieważ liczba π, która określa stosunek obwodu koła do jego średnicy, jest liczbą przestępną, czyli taką, która nie może być wyrażona za pomocą pierwiastków i współczynników wymiernych. Oznacza to, że nie da się skonstruować długości boku kwadratu równego obwodowi koła podzielonemu przez 4 za pomocą linijki i cyrkla. Kwadratura koła stała się więc symbolem zadania nierozwiązywalnego lub bezsensownego.

Dodaj komentarz