Wyciek tematów na maturę z języka polskiego to problem, który nie ominął również tegorocznych maturzystów. Jak co roku, przed egzaminem pojawiały się plotki i spekulacje o możliwych zadaniach, a niektórzy uczniowie próbowali zdobyć informacje o tematach rozprawki z nieoficjalnych źródeł. Czy w tym roku doszło do wycieku matury z polskiego? Jakie były potwierdzone tematy? I jak CKE próbuje zapobiegać takim sytuacjom?

Matura z języka polskiego 2023 odbyła się 4 maja i była pierwszym egzaminem dla absolwentów szkół ponadpodstawowych. W tym roku pisali ją zarówno uczniowie po gimnazjum, jak i po zreformowanej szkole podstawowej z 8 klasami. Ci drudzy mieli do czynienia z nową formułą matury, która zakładała więcej czasu na rozwiązanie arkusza (240 minut) i większą swobodę w wyborze lektur do rozprawki.

Jednak nie tylko formuła matury była nowa, ale także sposób jej zabezpieczania przed wyciekami. CKE wprowadziła dodatkowe środki ostrożności, takie jak obserwatorzy na egzaminach, nadajniki w paczkach z arkuszami czy weryfikacja zalakowanych kopert przez dyrektorów szkół na wideo. Czy to wystarczyło, aby zapewnić bezpieczeństwo i uczciwość matury?

Niestety, nie do końca. Na kilka minut po rozpoczęciu egzaminu w internecie pojawiły się zdjęcia arkusza maturalnego z języka polskiego w formule 2015, czyli dla uczniów po gimnazjum. Zdjęcia pokazywały dwa tematy rozprawki: „Jak niespodziewane okoliczności wpływają na zachowanie człowieka?” – „Pan Tadeusz” i „Czy nieprzyjemne prawdy są lepsze od przyjemnych złudzeń?” – „Przedwiośnie”. Co ciekawe, te dwie lektury były najczęściej wyszukiwane przez uczniów na godzinę przed egzaminem, co można było sprawdzić za pomocą narzędzia Google Trends.

Matura w formule 2023 nie została sfotografowana tak szybko, ale i tak trafiła do sieci po półtorej godzinie od startu. Maturzyści mogli wybrać jeden z dwóch tematów: „Człowiek – istota pełna sprzeczności” lub „Co sprawia, że człowiek staje się dla drugiego człowieka bohaterem?”. W tych tematach nie było podanej konkretnej lektury, więc uczniowie musieli sami wybrać odpowiednie przykłady literackie. Te tematy nie były popularne w Google Trends.

Jak widać, wyciek tematów na maturę jest nadal aktualnym problemem, który podważa wiarygodność i sprawiedliwość egzaminu. CKE zapowiada dalsze działania mające na celu wyeliminowanie takich sytuacji i ukaranie osób odpowiedzialnych za wyciek. Maturzyści natomiast muszą liczyć na własną wiedzę i umiejętności, a nie na nielegalne źródła informacji.

Dodaj komentarz